Η ιστοσελίδα eproteas.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου και καλύπτει το χώρο της εστίασης και του οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ». Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Λ.62 Μαρτύρων & Ιπποκράτους 2, Τ.Κ. 71414.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες του eproteas.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται, διότι οποιαδήποτε επίσκεψη ή εν γένει χρήση της ιστοσελίδας eproteas.gr διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από μέρους σας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε οφείλετε με ατομική σας ευθύνη να αποχωρίσετε από την επίσκεψη και την εν γένει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

  1. Όροι

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οποτεδήποτε.

Διευκρινίζεται ότι για τον κάθε καταναλωτή θα εφαρμόζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας που ίσχυαν κατά το χρόνο που περιηγήθηκε σε αυτήν ή έκανε την παραγγελία του.