Περιορισμός ευθυνών

Η εταιρεία «Τσατσαράκη Μαρία», στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ωστόσο, υπόσχεται και εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας προϊόντων με σαφή λεκτική περιγραφή στη σελίδα του εκάστοτε προϊόντος.

Η Τσατσαράκη Μαρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα eproteas.gr και κατά την διάρκεια της περιήγησής τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία ή/και τη συμβατότητα ή μη της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Προσωπικά δεδομένα

Η «ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ» (ΤΣΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΑΦΜ: 123722764) σας ενημερώνει ότι μόνο εάν το επιθυμείτε, είναι πιθανό να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς δηλώνετε και είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο eproteas.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, προκειμένου να σας ενημερώνουμε με  e-mail, SMS ή με εξατομικευμένες ειδοποιήσεις για ενδιαφέρουσες προσφορές, για να μάθετε σημαντικά νέα μας ή να ρωτήσουμε τη γνώμη σας.

Το eproteas.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Το eproteas.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα eproteas.gr.